top of page
Zakelijke bijeenkomst

Loonadministratie.

Fine Consultancy
Finance - Tax - Legal

De verplichtingen omtrent salarisverwerking is wel één van de meest belastende zaken als ondernemer. U dient op dit vlak aan de nodige wettelijke verplichtingen te voldoen en onjuistheden kunnen grote financiële gevolgen hebben.

De loonadministratie is onderdeel van de personeelsadministratie.
Deze administratie is complex van aard omdat deze bestaat uit diverse berekeningen, welke van belang zijn om het loon en daarmee de samenhangende verschuldigde bedragen aan de Belastingdienst te kunnen berekenen.

 

Denk hierbij aan formulieren als de loonstaat, de loonstrook en de jaaropgave. Voor de loonadministratie dien je een aantal zaken te archiveren: verminderingsbeschikkingen, loonbelastingverklaringen, tot zelfs de verwerking van de door uw werknemers afgegeven abonnementen en reistickets wanneer zij recht hebben op een onkostenvergoeding. Hier komt dus veel bij kijken. 

Wij nemen graag uw loonadministratie uit handen. 

bottom of page